Штучний інтелект та Data Science в агропромисловості – реальність уже сьогодні

Якщо ми скажемо, що вже сьогодні ви можете застосовувати штучний інтелект у повсякденній роботі вашого бізнесу, мабуть, у вашій уяві постане армія роботів, що збирають урожай з вашого поля, чи щось схоже на те. Насправді, зовсім не обов’язково. Існує чимало доступних інновацій у сфері штучного інтелекту та Data Science, які впроваджуються доволі швидко та доступно, та можуть значно підвищити ефективність агробізнесу. Сьогодні пропонуємо вам звернути увагу на кілька напрямків впровадження таких інновацій.

Застосування OCR для виявлення ситуації на полях та вчасного реагування

Технологія розпізнавання зображень сьогодні допомагає швидко виявити точний стан полів та зреагувати вчасно, скоригувавши ситуацію. Чим швидше ви дізнаєтесь про реальну ситуацію на полях, тим швидше ви зможете вжити заходів, уникнувши втрат.

Як це працює?

Передусім, вам потрібні знімки поля: це можуть бути зображення, відзняті безпілотниками, чи супутникові знімки високої роздільної здатності.

drone-2734228_1920

Ці знімки розпізнаються, аналізуються та порівнюються із безліччю знімків, що містяться у базі даних. Система може визначити:

  • точки на полях, де з якихось причин немає сходжень
  • виявити рослини із хворим листям
  • виявити ділянки, де рослини уражені шкідниками
  • контролювати дозрівання плодів на конкретних ділянках

Знаючи, де немає сходжень, ви можете відрядити ваших агрономів для додаткового засіювання ділянок.

Аналогічно агроном може вирушити на ті конкретні ділянки, де виявлено пошкодження рослин певними хворобами. На додаток, ви можете інтегрувати функцію OCR у мобільний додаток, який дозволятиме агроному просканувати пошкоджене листя та одразу визначити, яка саме хвороба пошкодила рослину. Це реалізується аналогічно до аналізу знімків полів: база даних уже містить сотні зображень та практично безпомилково на основі попереднього досвіду визначає хворобу. Такі системи, до того ж, самонавчаються та вдосконалюються із часом та з кожним новим досвідом. Цей напрямок інновацій в агропромисловості має назву скаутинг та вже успішно використовується у світі.

smartphone-1031273_1920

Знання точних місць, уражених шкідниками, дозволяє використовувати пестициди прицільно, лише там, де це реально потрібно. В результаті ви отримуєте: економію коштів та зусиль, підвищення якості та екологічності продукції загалом, оскільки ви уникаєте зайвого використання пестицидів на здорові рослини. Зараз у світі уже існують стартапи, що впроваджують такі рішення, і за попередніми даними такий підхід дозволяє їм зменшити використання гербіцидів до 90%.

Виявлення зон, де рослини уже досягли зрілості, також надзвичайно важливе. Різні ділянки поля можуть по-різному впливати на достигання рослин, адже десь рельєф нижчий і там більш волого та слабше освітлення, на узвишшях своєю чергою сухіше повітря і більше сонячного проміння. Підхід, який ми пропонуємо, дозволяє зібрати урожай вчасно, не допустити перезрівання чи збору неспілої продукції та уникнути витрат. Аналіз знімків рослин зіставляє кольорову гаму плодів та інші їх характеристики, залежно від кожного окремого різновиду рослин, та виявляє час, коли варто зібрати продукцію на певній ділянці, і система автоматично сповіщає про це.

vegetables-1783761_1920

Лише уявіть, яка величезна частина роботи ваших агрономів може бути автоматизована та спрощена за допомогою даних рішень.

Voice Recognition та мобільні додатки для агрономів

Надзвичайно корисна річ для вашого бізнесу — мобільний додаток для агрономів на полях. Використання додатку дозволяє фото- та відеофіксацію ситуації на місці роботи та негайне передавання файлів до пункту адміністрування, та збереження їх у базі даних. Ці дані дуже важливі, адже саме вони у майбутньому будуть використовуватись для аналізу ситуації на полях, про що ми згадували вище.

smartphone-791324_1920

Для швидкого формування звіту використовується функція розпізнавання мови у мобільних додатках. Ви зможете забути про вручну оформлені звіти, що займають так багато часу та зусиль. Оформлення звіту може відбуватись у форматі чат-боту. Мобільний додаток сам ставитиме питання агроному, який голосом буде відповідати на них. Додаток трансформує голос у текст, записує відповіді у відповідні графи бланку документа, та формулює документ звіту, який відправляється одразу до головного офісу. Крім того, агроном може отримати оперативні вказівки чи рекомендації від керівництва, якщо існує можливість скоригувати ситуацію на місці.

Аналітика та прогнозування із застосуванням машинного навчання

Кожна агрокомпанія прагне досягнути максимальної продуктивності праці, та для цього аналізує різні параметри, які можуть на цю продуктивність впливати. Скажімо, ми бачимо, що в певному році ми внесли визначену кількість добрив на певну ділянку поля, провели посів у певний період часу, наш урожай був дуже хорошим. Ми вносимо таку ж кількість добрив наступного року, погодні умови близькі до попередніх, а врожай далеко не такий, як був минулого року. Очевидно, що вагомий вплив на родючість мають і інші фактори. І таких факторів надзвичайно багато. Так, на родючість можуть впливати: історія попередніх насаджень, історія сусідства насаджень, погодні умови в день внесення добрив, графік внесення пестицидів, історія хвороб рослин, та багато іншого. Людина не може проаналізувати весь цей набір факторів та зробити прогноз, оскільки це складний механізм, який працює з великою кількістю даних за багато попередніх років. Комп’ютер із використанням машинного навчання та із заданим алгоритмом роботи аналізує всі ці фактори в динаміці та простежує закономірності. Тепер ви можете значно глибше зрозуміти, що впливає на урожай та якою мірою, відповідно ваші управлінські рішення стануть значно ефективнішими.

computer-1245714_1920

Навіть складніша ситуація у тваринництві, оскільки тут факторів ще більше: це і історія вакцинацій, генетика та розмноження, приріст чи зменшення маси тіла, історія раціону та режиму харчування, дані періодичних ветеринарних оглядів, умови утримання тварин (температура, вологість в приміщенні, вміст аміаку в повітрі тощо). Всі ці дані повинні зберігатись у загальній базі даних, адже вони становлять велику цінність для агрокомпанії. Аналіз впливу всіх цих факторів дозволить оптимізувати роботу ферми.

Нещодавно ми працювали із проектом для компанії, що займається птахівництвом. Компанія щорічно планує кількість птахів на кінець звітного періоду, коли м’ясо птахів продається гуртовим закупникам. Проблема полягала в тому, що одна і та ж кількість птахів може мати дуже різну загальну вагу у підсумку, в залежності від маси кожної окремої курки. Це зумовлює або надлишок продукції, або її недостачу, відповідно і порушення умов контрактів із закупникам. Що можна в цьому випадку зробити? Ми будуємо систему, яка періодично контролюватиме вагу курей в залежності від різних показників, особливо від раціону харчування, що дає змогу коригувати кількість та вид корму для корекції маси тіла птахів. Тепер дотриматись запланованої загальної ваги птахів значно простіше.

ducklings-984298_1920

Оцифрування старих документів

Якщо ви уже десятки років працюєте на агроринку, зібрана вами інформація несе величезну цінність для компанії, адже чим більше даних за тривалі періоди ви маєте, тим точнішими будуть виявлені закономірності та прогнози. Проте, очевидно, що ця інформація роками зберігається у вигляді старих паперових документів у архівах. Нерозбірливі тексти, втрачені рядки – щоб перенести дані в електронний варіант необхідно буде витратити сотні людино-годин. В таких випадках можна скористатись розумними інформаційними системами із функцією розпізнавання рукописного тексту. Ми уже маємо досвід роботи із такими проектами. Результативність та точність такого підходу – понад 90%. Оцифрування старих документів – це реальність сьогодні.

paper-623167_1920

Моніторинг техніки

Важливою та цінною частиною роботи агропідприємства є техніка. Розумні інформаційні системи сьогодні використовуються для оптимізації планування капітальних та поточних ремонтів, для запобігання передчасному зношенню конкретних деталей чи техніки в цілому шляхом ведення обліку та системи нотифікацій.

Для розробки даних рішень використовується GPS-трекінг техніки. Кожен кілометр фіксується і записується в базу даних, обчислюється кількість подоланих кілометрів за звітні періоди (день, місяць, рік). На основі моніторингу активності техніки можна будувати графіки завантаженості техніки та планувати її безпечне використання. Надається можливість вести контроль за витратою палива, дистанційно відстежувати діяльність та пересування кожної одиниці техніки та вести контроль за площею, що обробляється.

farmer-880567_1280

Доцільно також зберігати історію поломок та ремонтів кожної одиниці техніки для виявлення та попередження найбільш ймовірних поломок в найближчому майбутньому та для оптимальнішого планування роботи техніки на різних ділянках. Сучасні інформаційні системи враховують багато факторів та дозволяють уникнути небезпечних ситуацій та передчасного виходу техніки із ладу.

Отож, це лише кілька загальних кейсів, як можна вже зараз використовувати штучний інтелект, Data Science та машинне навчання в роботі агрокорпорацій. Таких напрямків насправді може бути значно більше, все залежить від специфіки, проблематики та потреб кожної окремої компанії. Якщо ви не знаєте, що саме потрібно власне вашій компанії, ви можете довіритись експертам із бізнес-аналітики, які допоможуть зрозуміти, як зібрані вами дані можуть бути використані для підвищення ефективності вашої роботи. Компанія [bvblogic] займається розробкою програмних продуктів саме для агропромислових компаній та наразі пропонує бізнес-консультацію для таких підприємств абсолютно безкоштовно. Це чудова нагода знайти приховані можливості для розвитку вашого бізнесу!

agriculture-1822450_1920

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


+1 про минулий рік у bvblogic

2019-2020 роки назавжди запам’ятаються різноманітністю подій: від масштабних катастроф до проривних світових досягнень. І поки світ здригався від змін, ми тим часом святкували 12-ту річницю компанії.  Це ще один значний рік для нашої компанії. Рік,…

Як активізувати підприємницький дух в ІТ-компанії

Понад 12 років технологічна компанія bvblogic займається розробкою програмних продуктів, створенням і впровадженням інноваційних рішень та розвитком нових талантів. Основними напрямами роботи є автоматизація та вдосконалення бізнес-процесів, диджиталізація та вирішення завдань компаній, втілення креативних ідей. …